Ultrasound/Echocardiography : การอัลตราซาวด์/อัลตราซาวด์หัวใจ
 
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย
การอัลตราซาวด์ Ultrasound : เป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยต่างๆได้มากมาย สิ่งที่สามารถตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ได้ เช่น
   •  ตรวจเช็คมดลูก และการตั้งท้อง
   •  ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ (Echocardiography)
   •  ตรวจดูความผิดปกติต่างๆในช่องท้อง เช่น 
       ** ตับ ถุงน้ำดี ม้าม ไต และต่อมหมวกไต
       ** นิ่วในไต นิ่วในท่อไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในถุงน้ำดี
       ** ดลูกอักเสบ ซีสที่รังไข่  ซีสที่ผนังมดลก
       ** ก้อนเนื้องอกชนิดต่างๆ ว่าเป็นส่วนใหนของอวัยวะใด หรือติดต่อกับอวัยวะใดบ้าง
       ** ตรวจติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของรอยโรค
       ** ดูความผิดปกติของเส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง ว่ามีการอุดตัน โป่ง หรือขอดหรือไม่ เป็นต้น
   •  เพื่อช่วยนำทาง สำหรับการเจาะเก็บตัวอย่างจากอวัยวะต่างๆ เพื่อส่งตรวจต่อไป
 
การเตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้ารับการตรวจอัลตราซวด์ : หลังจากที่นัดตรวจอัลตราซาวด์กับคุณหมอแล้ว ควรจะเตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้ารับ
การตรวจ ดังนี้
   1.  งดอาหารอย่างน้อย 8ชม. ก่อนถึงเวลาตรวจ เนื่องจากอาหารในทางเดินอาหารจะขัดขวางการมองเห็น และอาจส่งผลการแปรผลได้ยากยิ่งขึ้น
   2.  สามารถให้สัตว์เลี้ยงกินน้ำได้ ไม่ต้องอดน้ำนั่นเอง จากคลื่นเสียงสามารถผ่านตัวการที่เป็นน้ำได้
   3.  เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย ควรนำยาต่างๆที่ได้ให้กับสัตว์ก่อนหน้านี้มาด้วย
   4.  หากมีฟิล์ม X-ray ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมาด้วยประกอบการวินิจฉัย
   5.  มาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย15-20นาที เพื่อเข้าเตรียมตัวก่อนการตรวจ สัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะต้องถูกโกนขนบริเวณท้อง เนื่องจากขนจะขัดขวางคลื่นเสียง และส่งผลกระทบต่อการแปรผลที่ทำได้ยาก หรือผิดพลาดได้
 
ข้อจำกัดของการตรวจอัลตราซาวด์ : ได้แก่
   •  อัลตราซาวด์ไม่สามารถใช้ตรวจอวัยวะส่วนที่มีลมได้ เช่น ปอด กระเพาะอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้เพราะอากาศจะไม่สะท้อนคลื่นสัญญาณกลับ ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณมาสร้างเป็นภาพได้
   •  อัลตราซาวด์ไม่สามารถใช้ตรวจอวัยวะที่เป็นกระดูก หรือถูกกระดูกบังได้ เพราะกระดูกจะสะท้อนคลื่นเสียงกลับหมด ไม่สามารถทะลุทะลวงลงไปยังงอวัยวะต่างๆที่อยู่ด้านล่างได้ 
 
การอัลตราซาวด์หัวใจ Echocardiography : การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) หรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด์หัวใจ คือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจสามารถวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้แพทย์ได้มองเห็นสภาพการทำงานของหัวใจภายในได้ ละเอียดขึ้น ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาการตรวจ ECHO มากขึ้น โดยสามารถสร้างภาพหัวใจแบบสามมิติและใช้ความเร็วของกระแสเลือดมาเป็นตัวช่วย วัดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 
หลักของการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
คลื่นเสียงที่มีความถี่เกินกว่า 20000 รอบต่อวินาทีเป็นความถี่ที่เราไม่สามารถรับรู้ผ่านการได้ยินด้วยประสาทหู และคลื่นความถี่ 2-3 ล้านรอบจะเดินทางเป็นเส้นตรงซึ่งมีการหักเหน้อย และมีการสะท้อนเหมือนคลื่นแสง เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบกับผิววัตถุก็จะเกิดการสะท้อนกลับ และมีคลื่นบางส่วนลอดผ่านทะลุไป การเคลื่อนที่ของเสียงในเนื้อเยื่อเดียวกันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากัน โดยการเคลื่อนไหวในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ ทำให้เราสามารถบอกความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนั้นยังสามารถติดตามการทำงานของหัวใจแบบ real time ผ่านทางเครื่องมือตรวจนี้ได้อีกเช่นกัน ในส่วนปลายของเครื่องตรวจมีสารผลึก Piezo-electric crystal ซึ่งสารผลึกนี้จะสามารถหดและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวที่ทำให้เกิดคลื่นและเกิดการรับคลื่นเสียง โดยคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจะแปลงเป็นไฟฟ้าเพื่อไปสร้างภาพให้แพทย์มองเห็น 
 

Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY