งานอายุรกรรม
      งานศัลยกรรมทั่วไป
      งานศัลยกรรมพิเศษ
      ถ่ายเลือด, ให้เลือด
      คลินิกสัตว์ป่า
      คลินิกโรคหัวใจ
      คลินิกโรคตา
      หออภิบาลสัตว์
      ศูนย์อาหารรักษาโรค
      กรูมมิ่ง
      บริการนอกสถานที่
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      มหาวิทยาลัยมหานคร
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
      สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสัตวแพทย์
      สัตวแพทย์สภา
      สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 361
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 814,537
26 เมษายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 คลินิกสัตว์ป่าโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน มีให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่า  สัตว์ในสวนสัตว์ ได้แก่ 

  - เสือโคร่ง 
  - เสือดาว 
  - หมี  
  - ลิงชิมแปนซี 
  - ลิงอุรังอุตัง 
  - ชะนี  
  - เต่า 
  - งูหลาม 
  - นกมาคอว์ 
  - นกต่างๆ 
  - ช้าง   เป็นต้น
Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY