คลินิกสัตว์ป่าโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน มีให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่า  สัตว์ในสวนสัตว์ ได้แก่ 

  - เสือโคร่ง 
  - เสือดาว 
  - หมี  
  - ลิงชิมแปนซี 
  - ลิงอุรังอุตัง 
  - ชะนี  
  - เต่า 
  - งูหลาม 
  - นกมาคอว์ 
  - นกต่างๆ 
  - ช้าง   เป็นต้น
Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY